Inkubatory przedsiębiorczości działają w Polsce już od lat dziewięćdziesiątych. formą wspierania inicjatyw gospodarczych, a w szczególności małych i średnich firm. Na początku miały charakter przede wszystkim regionalny, ponieważ powstawały głównie na terenach zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Dziś kierowane są najczęściej do młodych przedsiębiorców -  przede wszystkim, choć nie tylko, studentów oraz absolwentów uczelni. Obecnie inkubatory działają w formie fundacji, stowarzyszeń, agencji lub spółek. Najbardziej znana w tej chwili instytucja, zajmująca się promowaniem przedsiębiorczości to Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które działają przy ponad 30 uczelniach w całym kraju i obejmują swoją opieką ponad 900 firm. Eksperci twierdzą jednak, że dotychczas istniejące formy inkubatorów są zaledwie "preinkubatorami", ponieważ nie wprowadzają początkujących biznesmenów w twardy świat gry rynkowej. Są natomiast przydatnym przedłużeniem procesu dydaktycznego, podpowiadają, jak wykorzystać zdobytą wiedzę i kompetencje, by znaleźć swoją rynkową niszę.