W dzisiejszych czasach dostęp do informacji jest w dużej mierze nieograniczony. Dlatego wiele osób, w oparciu o swoje doświadczenie oraz informacje znajdujące się wokół nich, wpada na ciekawe pomysły stworzenia nowego przedsiębiorstwa, które będzie produkowało nowe towary lub świadczyło innowacyjne usługi. Niestety często napotykają one barierę w postaci braku dostępu do kapitału potrzebnego do rozwoju tej działalności.

W związku z powyższym, w celu pomocy młodym firmom oraz osobom, które dopiero pragną założyć i rozwinąć własny biznes, zasadne jest stworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Dodatkowo dzięki prezentacji jego oferty w internecie możliwe będzie pozyskanie większej ilości pomysłów ze względu na szerszy dostęp do grupy potencjalnych pomysłodawców. Eksperci inkubatora nie tylko będą mogli wspierać młodych przedsiębiorców swoją wiedzą merytoryczną, ale także pomogą w pozyskaniu niezbędnych funduszy.